chợ Cán Cấu Lào Cai, tags của Địa Điểm Nhanh

, Trang 1

Chợ Cán Cầu - Chợ trâu nơi mua bán hấp dẫn của vùng cao Lào Cai

Chợ Cán Cầu - Chợ trâu nơi mua bán hấp dẫn của vùng cao Lào Cai

Chợ Cán Cấu được chia thành ba khu vực, trong đó khu rộng nhất là nơi bán gia súc. Mặc dù bán cả bò, dê, ngựa nhưng nhiều nhất ở đây là trâu. Do đó, chợ Cán Cấu được gọi là chợ trâu.

chợ Cán Cấu Lào Cai, tags của Địa Điểm Nhanh, nội dung mới nhất về chợ Cán Cấu Lào Cai, Trang 1

Xem Trang Blog DiaDiemNhanh