Chợ phiên Quới An Vĩnh Long, tags của Địa Điểm Nhanh

, Trang 1

Chợ phiên Quới An khu chợ độc đáo ở Vĩnh Long

Chợ phiên Quới An khu chợ độc đáo ở Vĩnh Long

Chợ phiên Quới An ở huyện Vũng Liêm tỉnh Vĩnh Long là khu chợ phiên độc đáo mang nét đặc trưng của miền bắc. Hơn mười năm qua, chợ phiên Quới An này chỉ nhóm họp vào sáng thứ ba, nên người dân gọi là 'chợ thứ ba'.

Chợ phiên Quới An Vĩnh Long, tags của Địa Điểm Nhanh, nội dung mới nhất về Chợ phiên Quới An Vĩnh Long, Trang 1

Xem Trang Blog DiaDiemNhanh