du lịch miền Trung, tags của Địa Điểm Nhanh

, Trang 1

6 địa điểm du lịch bụi lý tưởng 3 miền Bắc - Trung - Nam

6 địa điểm du lịch bụi lý tưởng 3 miền Bắc - Trung - Nam

Du lịch 'bụi' (hay còn gọi là du lịch ba-lô, tiếng Anh: backpacking tourism) là loại hình du lịch thường được các cá nhân hay một nhóm nhỏ áp dụng, hành lý thường là một cái ba lô lớn. Hình thức này phù hợp cho việc khám phá thiên nhiên và trải

du lịch miền Trung, tags của Địa Điểm Nhanh, nội dung mới nhất về du lịch miền Trung, Trang 1

Xem Trang Blog DiaDiemNhanh